Corporate & Commercial

Vores Corporate & Commercial afdeling er firmaets største. Med afsæt i selskabsrettens mange facetter, bistår vi vores klienter med at nå selv de mest udfordrende erhvervsmæssige mål på tværs af brancher. Dette stiller store krav til vores rådgivning, idet vi ikke alene skal have et indgående kendskab til de komplekse og tekniske problemstillinger, som vores klienter står overfor, for at forstå klientens behov på kort og lang sigt. I en globaliseret verden, skal vi ofte også kunne fremkomme med juridiske løsninger, der rækker ind i udenlandske retssystemer.

Over tid har vi oparbejdet et ry for innovativ og professionel rådgivning hos en meget bred vifte af klienter, fra multinationale selskaber over mindre og mellemstore danske virksomheder til enkeltpersoner.

Læs mere

Vi er stolte af, at vores klienter stoler på, at vi lever op til vores renomme, og at vi dedikeret gør vores ypperste for at sikre klienternes kommercielle mål.

Vores store erfaring omfatter også specialisterfaring som rådgivere i forbindelse med køb og salg af virksomheder, rådgivning til kapitalfonde, rådgivning i forbindelse med fusioner, strategiske frasalg og børsnoterede virksomheders forhold. I en tid med skarp, global konkurrence er beskyttelsen af vores klienters immaterielle rettigheder et centralt punkt i vores rådgivning. Vi rådgiver derfor også om hvorledes immaterielle aktiver sikres bedst muligt, og hvorledes sikringen af immaterielle rettigheder kan sikre klienterne størst mulig gevinst af deres brands, kreative produkter, teknologiske innovationer, copyrights, og designs. Vores rådgivning har ofte hjulpet klienter imod, at konkurrenter misbruger deres vigtige immaterielle rettigheder. 

Vi tilstræber til stadighed at sikre de bedste resultater for vores klienters kommercielle mål. Dette gør vi gennem kompetente og gennemtænkte løsninger i tæt samarbejde med alle vores specialister. Evnen til at kombinere bred erfaring med relevant specialviden er grundlaget for vores arbejde fra start til slut. Det gør os i stand til at foregribe problemer før de opstår, så vi kan yde strategisk sparring i en tidlig fase og gå proaktivt ind i et forhandlingsforløb.

Kontakt: Anders M. Hansen, Claus Abildstrøm, Philip Nyholm, Majken Korsgaard Petersen