Fast ejendom


Vores afdeling for fast ejendom er en af de ledende aktører indenfor erhvervsmæssige transaktioner med fast ejendom. Gennem de seneste år har vores team af specialister medvirket i nogle af de største ejendomstransaktioner i Danmark, og har derigennem opbygget et betydeligt netværk og en stor faglig viden. Vi kombinerer vores juridiske evner med en innovativ og kommerciel tilgang til løsningen af den konkrete sag. Sammen med vores store lokalkendskab og globale ekspertise sikrer det, at vores klienter får det maksimale ud af vores ydelser.

Vi tilbyder et bredt spektrum af juridiske ydelser med relevans for fast ejendom, herunder rådgivning om strukturering af ejerskab, løbende drift og finansiering. Vi repræsenterer et bredt udsnit af aktørerne på såvel køber- som sælgersiden, herunder ejendomsfonde, institutionelle investorer, danske såvel som udenlandske og privatejede ejendomsselskaber m.fl.

Læs mere

Vores klienter ved, at forberedelse er altafgørende. Gennem en fastlæggelse af vores klienters behov sikres det rette niveau for undersøgelses- og forberedelsesfasen i de enkelte transaktioner, hvorved den optimale afrapportering kan ydes til klienten, til gavn for såvel beslutningsprocessen som den efterfølgende drift af ejendommen.   

Kontakt: Tobias Vieth