Jurastuderende

Som jurastuderende hos DANDERS & MORE får du indblik i hvad det vil sige at arbejde på et fagligt udfordrende og inspirerende internationalt advokatkontor, og du får mulighed for at prøve din teori af i praksis ved de mange forskellige opgaver. Vores studenter arbejder tæt sammen med såvel fuldmægtige som advokater og partnere om at løse juridiske og praktiske opgaver indenfor vores specialeområder.

Studenterne bistår vores jurister med faglige aktuelle opgaver såsom juridiske undersøgelsesopgaver og udarbejdelse af notater, deltage i sagsbehandling og møde i fogedretten, udarbejdelse af materialesamlinger, juridisk informations- og litteratursøgning, artikelskrivning til juridiske tidsskrifter samt opgaver af mere administrativ karakter.

Læs mere

I DANDERS & MORE bliver der stillet høje krav til håndteringen af ofte komplekse opgaver, hvorfor du skal have høje faglige kvalifikationer. Samtidig skal du også have interesse og forståelse for internationale forhold og erhvervslivet. 

Du kan blive studerende hos DANDERS & MORE allerede under din bachelor uddannelse. Opgavernes art, størrelse og kompleksitet vil afhænge af, hvor du er i dit uddannelsesforløb.
Din arbejdstid ligger på 15-20 timer ugentligt eksklusiv eksamensfri og ferie.

Som studerende bliver du desuden tilknyttet en studenteransvarlig, som fungerer som faglig sparring såvel som personlig vejleder.

Seyran Melissa Özkan, stud.jur.: "Som student hos DANDERS & MORE assisterer man firmaets jurister med behandlingen af sager. Man bliver som student tilknyttet en specialafdeling, som er ens primære arbejdsområde, men man kommer i løbet af sin arbejdsdag generelt i berøring med flere retsområder, som ligger uden for ens specialafdeling. Jeg sidder selv i afdelingen for Fast Ejendom, men har siddet med opgaver inden for både ansættelses- og konkursretten, hvilket jeg sætter stor pris på, da man på den måde kommer godt rundt om de forskellige områder af juraen. Som student får man, ud over en plads i en specialafdeling, også ansvaret for en række inkassosager, som man varetager fra start til slut. Det er et stort ansvar og samtidig et udtryk for den store tillid, som udvises over for studenterne i firmaet. For mig er arbejdet som student hos Danders & More både varierende og lærerigt, og det er med til at give mig et indblik i, hvordan juraen fungerer i praksis, hvilket man ikke lærer på studiet."