Karriere

Hos DANDERS & MORE mener vi, at diversiteten i vores faglige kompetencer skaber værdi for vores klienter og vi opfatter alle vores medarbejdere som centrale for vores succes. 

Arbejdsmiljøet i DANDERS & MORE er præget af et højt fagligt engagement, et internationalt fokus, gensidig respekt og humor. Det er vores mål, at alle medarbejdere dagligt føler sig fagligt og personligt stimuleret og udfordret.

Professionel og international profil
Den værdi vi skaber for vores klienter bunder i vores medarbejderes grad af professionalisme og en velfunderet forståelse for en international tankegang. Af denne grund har mange af vores jurister arbejdet eller studeret i udlandet og størstedelen af vores partnere har været partnere i store internationale advokatvirksomheder.

Læs mere

Socialt
I DANDERS & MORE tilskynder vi et velfungerende socialt klima. For at vedligeholde og udvikle de kollegiale forhold holder vi tre årlige medarbejderfester, hvoraf den ene inkluderer familien. Vi støtter desuden vores medarbejdere i en sund livsstil og er årligt repræsenteret ved DHL stafetten og fodboldturneringen for advokathuse i København.