London kontoret

En ting er at sige, at man er international – En anden ting er at være det. 

Vi har valgt at placere os i hjertet af London side om side med en række af vores internationale klienter i det finansielle miljø. Her, blandt nogle af verdens største private equity firmaer, hedge fonde og asset managers arbejder vi dagligt med innovative og kreative løsninger på vore klienters problemstillinger i Danmark. Disse løsninger er baseret på tilbundsgående viden om vores lokale marked kombineret med ekspertise fra den internationale finansielle verden. Vi er en del af en internationale hverdag, hvor det er arbejdet og ikke din nationalitet, der definerer internationale aktører. Dette er med til at differentiere os fra vores konkurrenter.

(Børsen artikel om London afdelingen, klik her)

Læs mere

Vores internationale hverdag sætter os tillige i stand til at beskytte vores internationale klienter ved at sikre dem mod de komplekse og til stadighed mere relevante transnationale elementer, der opstår i enhver international transaktion. Elementer, der kan føre til en uforudset eksponering for uforudsigelige markeder og juridiske fejlkalkulationer i Danmark og Norden.

Kontoret i Londons Mayfair er et udtryk for vores løfte om at levere juridiske løsninger på et internationalt niveau, der tilfører værdi til vores klienters kommercielle mål. Vi forstår, at succes ikke alene hviler på talent, men også hårdt arbejde under forfølgelsen af ethvert erhvervsmæssigt mål, og med lang erfaring fra den konkurrenceprægede hverdag i Europas finansielle centrum tror vi på, at vores internationale hverdag er til gavn for vores danske klienter.

Kontakt: Anders M. Hansen