Team Entreprise | Udbud

Brancheteam Entreprise | Udbud rådgiver og bistår bygge- og anlægsbranchen om samtlige forhold i forbindelse med gennemførelsen af et bygge- og anlægsprojekt; fra den indledende fase med fastlæggelse af udbudsstrategien og entrepriseform samt udarbejdelse af udbudsmaterialet under udførelsesfasen til aflevering af byggeprojektet og den efterfølgende driftsfase frem til afholdt 5 års eftersyn.

Med brancheteamets erfaring og indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen, kan Team Entreprise | Udbud tilbyde den nødvendige ekspertise til løsning af de ofte komplicerede problemstillinger, som bygge- og anlægsbranchen dagligt støder på, herunder i forbindelse med forsinkelse af projektet og de økonomiske konsekvenser dette måtte få for de involverede parter, ekstrakrav relateret til bestilling af ekstraarbejder eller ekstrakrav som følge af projektmangler, træk på sikkerhedsstillelsen og opstart af en § 46 sag, udførelses- og projektmangler samt gennemførelsen af syn og skøn, forligsforhandlinger og gennemførelsen af evt. rets- og voldgiftssager, såfremt parterne ikke kan finde en løsning til afslutning af uenigheden.

Læs mere
Advokaterne i Team Entreprise | Udbud er dedikerede og erfarne specialister inden for bygge- og anlægsbranchen med omfattende indsigt og mange års erfaring med at rådgive offentlige og private bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører. De ansvarlige advokater for Team Entreprise | Udbud har oparbejdet deres ekspertise og faglighed fra nogle af landets største bygherre- og entreprenørvirksomheder som interne juridiske rådgivere samt fra de største advokatkontorer i Danmark. Deres arbejdsform er baseret på en stærk tro på, at der selv på de mest komplekse problemstillinger kan findes brugbare og konstruktive løsninger, og at parternes tid og ressourcer er bedre anvendt på byggeprojektet end i retten eller voldgiftsretten.

Brancheteamets medlemmer har deres daglige virke i advokatfirmaets afdeling for Fast Ejendom & Entreprise, Proces samt Corporate & Commercial, hvor advokaterne ligeledes beskæftiger sig med udbuds- og konkurrenceret.

Advokat og partner Pedram Moghaddam, som er ansvarlig for brancheteamet, har mere end 10 års erfaring med at rådgive offentlige og private bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om entrepriseretlige forhold. Pedrams karriere inden for bygge- og anlægsbranchen startede som intern virksomhedsjurist hos entreprenørvirksomheden Skanska Danmark A/S. Herefter har Pedram arbejdet som entrepriseretsadvokat hos landets største advokatkontorer, hvor han bl.a. har rådgivet mellemstore og store danske og udenlandske bygherre- og entreprenørvirksomheder Pedram har opnået en særlig indsigt og ekspertise inden for bygge- og anlægsbranchen ved både at fungere som intern juridisk rådgiver i bygge- og anlægsbranchen samt som ekstern entrepriseretsadvokat fra advokatbranchen.   

Senioradvokat Mikkel Taanum startede sin karriere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for mere end 10 år siden, hvor han arbejdede i Center for jura og udbud. Herefter har Mikkel arbejdet som advokat og rådgivet offentlige og private ordregivere samt tilbudsgivere, herunder ført sager for Klagenævnet for Udbud. Endvidere er Mikkel en af de få advokater, der har praktisk erfaring med at rådgive indenfor ESCO-udbud og OPP-kontrakter.

Mikkel skifter til DANDERS & MORE fra Sund & Bælt Holding A/S som in-house advokat, hvor Mikkel har været ansvarlig for Sund & Bælts afholdelse af udbud. I sin tid hos Sund & Bælt har Mikkel været ansvarlig for afholdelse af mere end 30 udbud af teknisk kompliceret entrepriseretlige projekter.

Kontaktpersoner i Team Entreprise | Udbud: 

Advokat, partner Pedram Moghaddam

Senioradvokat Mikkel Taanum