Ansættelsesret

Vores afdeling for arbejds- og ansættelsesret er fokuseret på rådgivning til ledelsen i danske og internationale virksomheder, herunder vedrørende incitamentsaflønning, bestyrelsens og direktørens ansvar og pligter både nationalt som internationalt, samt ansættelsesretlige forhold af betydning for planlægningen og gennemførelsen af køb, salg, omstrukturering og rekonstruktion af aktiviteter i Danmark. Herudover rådgiver vi generelt om kontrakter og afskedigelse, ansættelse og fastholdelse, overflytning af medarbejdere, diskrimination, flexarbejde, omstrukturering, medarbejderrepræsentation samt forhandling af tiltrædelses- og fratrædelsesordninger for ledende bestyrelsesmedlemmer og direktører.

Læs mere

Vores tilgang er samarbejdsorienteret og vi indgår i et partnerskab med vores klienter vedrørende håndteringen og tilpasningen af løsninger af de problemstillinger, som kendetegner den moderne arbejdsplads. Formålet er at bistå vores klienter med at fasholde de medarbejdere, som skaber værdi og bidrager til den positive bundlinje. 

Kontakt: Majken Korsgaard Petersen