Tvister

Alle kan blive bragt i en situation, hvor en uoverensstemmelse ikke kan løses i mindelighed, og hvor behovet for retslig afklaring er påkrævet.

Dette valg er ikke nemt, idet enhver juridisk tvist er ressourcekrævende. Vores klienter kræver derfor intelligente og effektive løsninger, som fremmer de erhvervsmæssige målsætninger, hvad enten disse er baseres på voldgift, retssager, eller alternativ konfliktløsning.

Når tvister er forestående, består vores bistand i at minimere risikoen for sagsanlæg og undgå tvister. Hvis en tvist er uundgåelig, bidrager vi til at sikre det bedste resultat for klienten gennem en fordomsfri og konstruktiv tilgang til den konkrete problemstilling. Vores erfaring medfører, at vi også gennem valg af tvistløsningsform sikrer det bedst mulige grundlag for håndteringen af klientens forhold.

Læs mere

Vores kompetencer spænder fra private virksomheder over finansielle institutioner til investeringsselskaber, individuelle investorer, virksomhedsejere og offentlige myndigheder.

Vores primære fokusområder er transaktioner, herunder de selskabsretlige områder, kapitalmarkedstransaktioner, nationale og internationale virksomhedshandler, finans- og compliancerådgivning i relation til de regelsæt, der regulerer den finansielle sektor samt transaktioner inden for fast ejendom. Vi rådgiver ligeledes byggebranchens aktører om alle aspekter af entrepriseret, og søger at finde brugbare løsninger på ofte komplicerede problemstillinger. Desuden tilbyder vi stærke kompetencer inden for proces og voldgift, såvel international som national, ligesom vi anvendes som voldgiftsdommere i forbindelse med store voldgiftssager.

Kontakt: Dan Terkildsen