Retssagsbehandling

Vi ved, at vores klienter konstant står overfor svære valg og til stadighed skal navigere i ukendt farvand. Succes i erhvervssammenhæng kræver hårdt arbejde samt villighed til at operere med en risiko for fiasko. Ingen plan udspiller sig i praksis som den så ud på tegnebrættet, idet de finansielle markeder, konkurrenter og erhvervsmiljøet er i konstant forandring.

Derfor står vores klienter fra tid til anden overfor tvister og i en situation, hvor de ikke alene har brug for juridisk rådgivning, men for fremragende procesadvokater. Da enhver tvist er distraherende i forhold til klientens erhvervsmæssige mål, har vi forståelse for, at vores klienter forventer, at vi gør alt, hvad der er muligt, for at sikre det bedst mulige resultat.

Læs mere

Vores procesadvokater er anerkendt for deres strategiske frem for mekaniske tilgang til retssagshåndtering. Ekspertisen til ikke blot at håndtere processen, men tillige at forfølge og beskytte vores klienters erhvervsmæssige mål, bygger på mange års effektiv konfliktrådgivning i et internationalt forretningsmiljø.

Vi besidder således den nødvendige ekspertise til at håndtere komplekse sager med adskillige tvistmål og parter, og vi har møderet for alle danske domstole, inklusiv Højesteret, samt administrative retter i forbindelse med skatte- og konkurrencesager og offentlige udbud.

Kontakt: Dan Terkildsen