Voldgift

DANDERS & MORE er en velkendt og respekteret rådgiver inden for voldgiftsområdet, såvel på nationalt som på internationalt plan, inklusiv ICC voldgift. Klienternes valg af os som rådgiver er baseret på vores velrenommerede praktiske og tilbundsgående erfaring med international voldgift. Selvom voldgift i sagens natur ikke underlægges offentlig bevågenhed, er det ofte den foretrukne form i forbindelse med erhvervsmæssige tvister.

Vores team er tæt involveret i globale fora for at følge udviklingen inden for voldgiftsområdet i en international kontekst, og vores voldgiftsafdeling anmodes ofte om at bidrage med videnskabelige artikler om den seneste udvikling til internationale tidsskrifter for voldgift. Partner Dan Terkildsen, der er ansvarlig for vores voldgiftsafdeling, underviser herudover som ekstern lektor på kurset ”International Commercial Arbitration” ved Københavns Universitet.

Læs mere

Medarbejderne fra voldgiftsafdelingen bliver løbende udpeget til adskillige paneler inden for voldgift, hvilket bidrager ydereligere til vores velfunderede håndtering af voldgiftsspørgsmål til fordel for klienter på tværs af brancher.

Kontakt: Dan Terkildsen