Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg (Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed)

Vores team inden for entrepriseret består af dedikerede entrepriserets advokater med mange års erfaring fra byggebranchen. Med stor erfaring som virksomhedsjurist og projektleder on site fra nogle af landets største entreprenør- og bygherrevirksomheder samt som entrepriserets advokater fra advokatbranchen, har vi en omfattende erfaring og succes med at rådgive (offentlige) bygherre, entreprenører, tekniske rådgivere og finansielle institutioner i byggeriets forhold. Vores arbejdsform er baseret på en stærk tro på, at der selv i de mest komplekse konflikter kan findes brugbare og konstruktive løsninger, og at parternes tid og ressourcer er bedre anvendt på byggeprojektet end i voldgiftsretten. 

Der kan dog være mange grunde til, at en tvist ikke kan løses mellem parterne. Er de forskellige løsningstiltag udtømte, og er en voldgiftssag uundgåelig eller nødvendig, opnår vi ligeledes igennem betydelig faglighed, grundighed, dedikation og erfaring med at føre sager ved Voldgiftsnævnet, gode resultater for vores klienter.

Læs mere

Vores bistand i forbindelse med tvister ved Voldgiftsnævnet består primært af:

• Processtrategi
• Forligsforhandlinger
• Voldgiftssager
• Syn og skøn
• Bevissikring og stadeopgørelser
• Sagkyndige beslutninger iht. AB 92 og ABT 93 § 46
• Uformel bedømmelse
• Mægling og mediation

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af Deres byggesag, herunder vejledning til, hvordan en entrepriseretlig tvist bør håndteres.

Advokat, Partner Pedram Moghaddam, der er ansvarlig for vores Entrepriserets team, har stor undervisningserfaring og underviser ofte byggeriets aktører i AB-dokumenterne.

Kontakt: Pedram Moghaddam