Vores rådgivning

Vi har specialiseret os i at tilføre vores juridiske færdigheder med en kommerciel forståelse for vores klienters kommercielle mål. Denne tilgang er baseret på filosofien om, at en gennemført kommerciel anvendelse af juraen ikke bare er en service – det er en forpligtelse.

Det er derfor ikke alene kvaliteten i den faglige juridiske rådgivning, der er afgørende for resultatet, men i høj grad hvordan man leverer juridisk rådgivning. For DANDERS & MORE handler det om, hvem og hvad vi er som personer. Ikke bare fagligt kompetente, men betroede rådgivere med et kommercielt flair.

Vores kompetencer spænder fra private virksomheder over finansielle institutioner til investeringsselskaber, individuelle investorer, virksomhedsejere og offentlige myndigheder.

Vores primære fokusområder er transaktioner, herunder de selskabsretlige områder, kapitalmarkedstransaktioner, nationale og internationale virksomhedshandler, finans- og compliancerådgivning i relation til de regelsæt, der regulerer den finansielle sektor samt transaktioner inden for fast ejendom. Vi rådgiver ligeledes byggebranchens aktører om alle aspekter af entrepriseret, og søger at finde brugbare løsninger på ofte komplicerede problemstillinger. Desuden tilbyder vi stærke kompetencer inden for proces og voldgift, såvel international som national, ligesom vi anvendes som voldgiftsdommere i forbindelse med store voldgiftssager.