Pro Bono

Turbulente tider betyder modgang for mange i både ind- og udland. Behovet for støtte og hjælpearbejde bør dog ikke negligeres blot fordi det er blevet sværere. Som en ressourcestærk virksomhed erkender vi, at vi har et ansvar overfor dem, der ikke har succes. Vi tilskynder derfor vores medarbejdere til som privatpersoner at deltage direkte eller indirekte i initiativer rettet imod dem, der har behov for hjælp.

DANDERS & MORE har i en årrække dedikeret støttet Læger uden grænser og United Hearts Fonden – en velgørende fond med det erklærede mål at støtte projekter, der adresserer de skiftende udfordringer og muligheder, som det danske samfund står overfor.