Danders And More

Nicholai Wrede Petersen​​

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Nicholai er erhvervsjuridisk fuldmægtig hos DANDERS & MORE og rådgiver primært indenfor Corporate & Commercial, M&A samt ejendomsforhold

Specialeområder:
Corporate & Commercial
M&A / Transaktioner
Ejendomsforhold

Nicholai’s baggrund som cand.merc.jur fra Copenhagen Business School giver en specialiseret forretningsforståelse og kommerciel tilgang til juridiske problemstillinger.

Nicholai er desuden bestyrelsesmedlem i Danske Erhvervsjurister – En netværksforening for færdiguddannede cand.merc.jur.

Uddannelse:
Cand.merc.jur., CBS 2019

Sprog:

Engelsk