Danders And More

Simon Nygaard Lyngdorf

Advokatfuldmægtig

Specialeområder:
Corporate & Commercial
Transaktioner
Bank- og Finansieringsret
Financial transactions
Selskabsret

Simon er primært beskæftiget med forhold indenfor Corporate & Commercial, hvor han rådgiver om selskabsret, køb og salg af virksomheder og finansieringsret. Simon har endvidere erfaring med finansiel regulering og finansielle instrumenter fra sin tidligere ansættelse som hos en kapitalforvalter.

Uddannelse:
Cand.jur., Københavns Universitet 2017

Sprog:
Engelsk