Danders And More

Corporate & Commercial

DANDERS & MORE har ekspertise inden for en lang række kommercielle områder, med hovedvægt på selskabsretlige og kontraktretlige forhold.

Betydningen af at være godt forberedt

Vi har stor viden om og praktisk erfaring med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter samt strategisk rådgivning i forbindelse hermed, og vi håndterer såvel store, komplekse projekter som løbende daglig rådgivning.

Corporate:

 • Ejeraftaler
 • Overdragelsesaftaler
 • Investeringsaftaler,
 • Valg af selskabsform
 • Fusioner og spaltning,
  herunder kapitalforhold.

Commercial:

 • Finansielle kontrakter
 • Samarbejds- og serviceaftaler
 • Udviklingsaftaler
 • Forretnings- og leveringsbetingelser
 • Fortrolighedsaftaler
 • Distributør- og handelsagentaftaler
 • Franchiseaftaler og joint ventures
 • Sportsretlige aftaler og tvister