Kontrakter

For alle virksomheder er det afgørende at indgå gennemarbejdede og gennemtænkte kontrakter, da det ellers hurtigt kan blive en bekostelig affære, når der opstår uenighed om fortolkningen af en kontrakt.

Vi har advokater i ansættelsesret som rådgiver virksomheder i alle faser af kontraktindgåelse fra forhandlingsfasen til den endelige kontrakt og mens kontraktforholdet står på.

Som typiske eksempler på kontrakter kan nævnes:

  • Ejeraftaler
  • Leverandøraftaler
  • Købsaftaler
  • Lejekontrakter
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Samarbejdsaftaler

Kontaktpersoner

Majken Korsgård Petersen

Majken Korsgård Petersen

Partner

Specialeområder:

Ansættelsesret
Transaktioner
Bank- og Finansieringsret
IT-ret
Immaterialret

Kontakt info:

Claus Abildstrøm

Claus Abildstrøm

Partner

Specialeområder:

M&A
Life Science
Corporate & Commercial


Kontakt info: