Lizette Heising

Titel: Advokat
Telefon: +45 3146 4046

Specialeområder:
Fast Ejendom
Entrepriseret – Byggeri og Anlæg
Forsikringsret
Erstatningsret
Uddannelse:
Cand.jur., Københavns Universitet 1997
Sprog:
Engelsk, fransk og de skandinaviske sprog
Beskikkelse og møderet:
Møderet for Landsret 2006
Advokat 2001

Profil

Lizette Heising beskæftiger sig med alle aspekter af fast ejendom herunder ejendomsudvikling, projektudvikling og ejendomstransaktioner. I den sammenhæng har Lizette bred erfaring med markedslejeniveauer, og andre kommercielle forhold omkring udvikling og optimering af fast ejendom. Endvidere har hun stor erfaring med at rådgive om bl.a. byggeri og entrepriseforhold samt udbudsret, idet hun repræsenterer større bygherrer og entreprenørvirksomheder samt ejendomsbesiddere og hjælper med rådgivning og udarbejdelsen af aftalegrundlaget for byggeriet, ligesom hun har betydelig erfaring med at føre voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og retssager ved de almindelige domstole. Lizette rådgiver også indenfor lejeretten herunder almene boligorganisationer leje- og erhvervslejeforhold samt andelsboligforeninger.
Sekretær:
Michelle Kieffer
+45 2878 1006

Nina Wurlitzer
+45 8177 7578