Nina Wurlitzer

Titel: Advokatsekretær
Telefon: + 45 81 77 75 78
Uddannelse:
Advokatsekretær
Cand. mag. Sprog og internationale forhold, tyske studier, Aalborg Universitet 1997
Korrespondent, engelsk og tysk, 1993
Sprog:
Engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.
Sekretær for:
Claus Abildstrøm
Lizette Heising