Persondata

I takt med den globale udvikling digitalt har beskyttelse af persondata fået en stadig stigende rolle, hvilket persondataforordningen (GDPR), der finder anvendelse fra den 25. maj 2018, kun bidrager yderligere til.

Persondataforordningen stiller skærpede krav til virksomheder og offentlige myndigheders beskyttelse af persondata. Da overtrædelse af reglerne kan medføre bøder på op til 150 millioner kroner af en virksomheds globale omsætning, er det vigtigt, at virksomhederne nu får styr på reglerne.

Vores internationale advokatfirma rådgiver indenfor alle områder af persondataretten, herunder compliance med persondataforordningen, udarbejdelse af databehandleraftaler, udarbejdelse af privatlivspolitikker, procedurer og risikoanalyser mv., ligesom vi rådgiver inden for andre juridiske områder, der kan have relevans ift. persondataretten, herunder områder som markedsføringsret og IT-ret.

Advokatfuldmægtig Amalie Victoria Wex, der er Certified Information Privacy Professional (CIPP/E), og vores øvrige eksperter, bistår med at gøre implementeringen af persondataforordningens regler praktisk anvendelig for klienternes virksomhed.

Kontaktpersoner

Majken Korsgård Petersen

Majken Korsgård Petersen

Partner

Specialeområder:

Ansættelsesret
Transaktioner
Bank- og Finansieringsret
IT-ret
Immaterialret

Kontakt info: