Selskabsret

Vores team inden for selskabsret yder rådgivning på specialistniveau i alle dele af selskabsretten. Teamet bistår med både de mest komplekse selskabsretlige opgaver og med mere standardprægede opgaver – altid efter højeste standard og på et omkostningseffektivt grundlag.

Vi rådgiver børsnoterede koncerner samt små og mellemstore virksomheder inden for en række brancher og på tværs af landegrænser. Udover den løbende selskabsretslige rådgivning indgår vores selskabsretlige eksperter med rådgivning i forbindelse med bl.a. virksomhedsoverdragelser, fusioner, omstruktureringer, projekter og retssager.

Kontaktpersoner

Philip Nyholm

Philip Nyholm

Partner

Specialeområder:

M&A
Life Science
Corporate & Commercial


Kontakt info: