Transaktioner

Vi er ikke kun advokater, men også betroede forretningsrådgivere, som bistår klienterne med at lukke aftaler og håndtere komplekse transaktioner.

Vi ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger

Man kan følge i andres fodspor, eller man kan træde sine egne og gå først ind i nye territorier. Hos DANDERS & MORE søger vi konstant nye forretningsveje i samarbejde med vores klienter – og tilpasser vores juridiske færdigheder til klientens forretningsmål. Vi indgår som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med kapitalmarkedstransaktionerog transaktioner inden for fast ejendom samt på området for M&A, nationale og

internationale virksomhedshandler og fusioner. Altid med fokus på at sikre optimale aftaler for vores klienter.

 

”We are driven to find answers where others fail”

Kontaktpersoner

Claus Abildstrøm

Claus Abildstrøm

Partner

Specialeområder:

M&A
Corporate & Commercial
Fast Ejendom


Kontakt info:
+45 4011 9121
Majken Korsgård Petersen

Majken Korsgård Petersen

Partner

Specialeområder:

Ansættelsesret
Transaktioner
Bank- og Finansieringsret
IT-ret
Immaterialret

Kontakt info:

Claus Abildstrøm

Claus Abildstrøm

Partner

Specialeområder:

M&A
Life Science
Corporate & Commercial


Kontakt info: