Danders And More

Michelle Kieffer

Specialist i ejendoms- og selskabsforhold

Ejendomsforhold
Selskabsforhold

Med erfaring fra mange år som sagsbehandler hos Erhvervsstyrelsen, er Michelle ansvarlig for udarbejdelse af dokumentation til brug for og registrering af selskabsstiftelser, kapitalforhøjelser, ledelsesændringer m.v. Udover øvrige generelle selskabsretlige opgaver og sagsbehandling, varetager Michelle også tinglysning af kontorets ejendomshandler.

Uddannelse:
Advokatsekretær, 2006
Kontorfunktionær, Søfartsstyrelsen, 1992

Sprog:
Engelsk