Danders And More

Michelle Kieffer

Specialist i ejendomsforhold

Specialeområder:
Ejendomsforhold
Selskabsforhold

Michelle varetager selskabsretlige opgaver, herunder udarbejdelse af dokumentation til brug for stiftelser, kapital- og ledelsesændringer, samt tinglysning og berigtigelse af ejendomshandler.

Uddannelse:
Sagsbehandler fra 2001 til 2006 i Erhvervsstyrelsen, Erhvervscenter 1.
Sagsbehandler/advokatsekretær siden 2006.

Sprog:
Engelsk