menu-icon-mobile

ADVOKATPARTNERSELSKAB

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Og anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, etablerer et klientforhold hos os, og anvender de services og funktioner vi tilbyder.

Privatlivspolitik

I visse tilfælde kan Danders & More agere databehandler for vores klienter. Det vil bl.A. Være tilfældet, hvis danders & more administrerer en whistleblower-ordning eller stiller en elektronisk platform til rådighed, fx et elektronisk datarum. I de tilfælde, hvor danders & more er databehandler, handler danders & more efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse.

Hvilke personoplysninger indsamler Danders & More og til hvilke formål?

Juridiske ydelser

Hvis danders & more behandler personoplysninger som led i opbygning eller etablering af et klientforhold, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Derudover behandler vi dine oplysninger af hensyn til vores legitime interesser, herunder etablering og pleje af kunderelationer. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, cpr-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Cookies

Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden.
Læs mere i vores cookiepolitik.