menu-icon-mobile

ADVOKATPARTNERSELSKAB

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Og anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, etablerer et klientforhold hos os, og anvender de services og funktioner vi tilbyder.

Privatlivspolitik

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og DANDERS & MORE sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.
Særlige lovregler, herunder fx i bogførings- hvidvask- og forældelsesloven kan dog pålægge os eller give os ret til at opbevare dem i længere tid. Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

Oplysninger kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.