menu-icon-mobile

ADVOKATPARTNERSELSKAB

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Og anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, etablerer et klientforhold hos os, og anvender de services og funktioner vi tilbyder.

Privatlivspolitik

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører. Disse samarbejdspartnere anses for at være databehandlere og behandler alene personoplysningerne på Danders & Mores vegne og i overensstemmelse med Danders & Mores instruks. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til offentlige myndigheder, advokatfirmaer, revisionsfirmaer, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere.

 

I forbindelse med, at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.