Danders And More

Retssager & Tvister

DANDERS & MORE har mangeårig erfaring med håndtering af retssager & tvister ved domstole, voldgift og mægling.

Tvisthåndtering er projektstyring

Vi vil sikre, at alle klienter føler sig trygge og fuldt informeret om de forskellige skridt, der tages. Klientens deltagelse i oplysning af sagen og fremskaffelse af faktum og bevismidler er afgørende, hvorfor vi gør meget ud af dialogen herom.  Vi er vant til at navigere i tvistprocessen og håndtere eventuelle udfordringer, som opstår undervejs. Den værdi leverer vi dagligt, men den afgørende faktor er det personlige engagement for klientens sag gennem hele processen.