Danders And More

Rikke Wesenberg

Translatør og tolk

Rikke er specialiseret i og har mange års erfaring med oversættelse af juridiske og kommercielle dokumenter, herunder diverse forskellige former for kontrakter, notater, processkrifter og diverse finansielle dokumenter. Derudover er Rikke ansvarlig for al kontorets sprogrevision og korrektur. Rikke varetager desuden diverse administrative forhold, herunder personaleforhold. 

Uddannelse:
Cand.ling.merc. (translatør og tolk), Copenhagen Business School 2000
Business Studies (Business and Politics), Hammersmith and West London College 1997
Bachelor i erhvervssprog (engelsk og fransk), Copenhagen Business School 1997

Sprog:
Engelsk
Fransk