LAW FIRM

Lawyers within the field

Claus Abildstrøm

+45 40 11 91 21

Philip Nyholm

+45 20 11 89 10

Mikkel Leth Petersen

+45 51 92 90 09

Amalie Victoria Wex

Lasse Deenhardt

+45 26 24 56 26

Danders & More can provide expertise within a wide range of commercial areas, emphasis being mainly on corporate and commercial and contractual matters.

We have a great deal of knowledge and experience in negotiating, drafting and interpreting commercial contracts, as well as in providing strategic advice in that respect. We handle large, complex projects as well as general day-to-day advice.

Corporate

1Shareholders’ agreements
2Share transfer agreements
3Investment agreements
4Choosing the right corporate form
5Mergers and demergers
Capital issues

Commercial

1Financial contracts
2Cooperation and service agreements
3Development agreements
4Business terms and terms of sale and delivery
5Non-disclosure agreements
6Distribution agreements and agency agreements
7Franchise agreements and joint ventures
8Agreements and disputes in relation to sports

Lawyers within the field

Claus Abildstrøm

+45 40 11 91 21

Philip Nyholm

+45 20 11 89 10

Mikkel Leth Petersen

+45 51 92 90 09

Amalie Victoria Wex

Danders & More har ekspertise inden for en lang række kommercielle områder, med hovedvægt på selskabsretlige og kontraktretlige forhold

Vi har stor viden om og praktisk erfaring med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter samt strategisk rådgivning i forbindelse hermed, og vi håndterer såvel store, komplekse projekter som løbende daglig rådgivning.

Commercial

1Finansielle kontrakter
2Samarbejds- og serviceaftaler
3Udviklingsaftaler
4Forretnings- og leveringsbetingelser
5Fortrolighedsaftaler
6Distributør og handelsagentaftaler
7Franchiseaftaler og joint ventures
8Sportsretlige aftaler og tvister

Corporate

1Ejeraftaler
2Overdragelsesaftaler
3Investeringsaftaler
4Valg af selskabsform
5Fusioner, spaltning, kapitalforhold