Advokater inden for feltet

Claus Abildstrøm

+45 40 11 91 21

Philip Nyholm

+45 20 11 89 10

Mikkel Leth Petersen

+45 51 92 90 09

Amalie Victoria Wex

Lasse Deenhardt

+45 26 24 56 26

Danders & More har
ekspertise inden for en
lang række kommercielle
områder, med hovedvægt på selskabsretlige og
kontraktretlige forhold

Vi har stor viden om og praktisk erfaring med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter samt strategisk rådgivning i forbindelse hermed, og vi håndterer såvel store, komplekse projekter som løbende daglig rådgivning.

Corporate

1Ejeraftaler
2Overdragelsesaftaler
3Investeringsaftaler
4Valg af selskabsform
5Fusioner, spaltning, kapitalforhold

 

Commercial

1Finansielle kontrakter
2Samarbejds- og serviceaftaler
3Udviklingsaftaler
4Forretnings- og leveringsbetingelser
5Fortrolighedsaftaler
6Distributør og handelsagentaftaler
7Franchiseaftaler og joint ventures
8Sportsretlige aftaler og tvister

Advokater indenfor feltet

Claus Abildstrøm

+45 40 11 91 21

Philip Nyholm

+45 20 11 89 10

Mikkel Leth Petersen

+45 51 92 90 09

Amalie Victoria Wex

Danders & More har ekspertise inden for en lang række kommercielle områder, med hovedvægt på selskabsretlige og kontraktretlige forhold

Vi har stor viden om og praktisk erfaring med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter samt strategisk rådgivning i forbindelse hermed, og vi håndterer såvel store, komplekse projekter som løbende daglig rådgivning.

Commercial

1Finansielle kontrakter
2Samarbejds- og serviceaftaler
3Udviklingsaftaler
4Forretnings- og leveringsbetingelser
5Fortrolighedsaftaler
6Distributør og handelsagentaftaler
7Franchiseaftaler og joint ventures
8Sportsretlige aftaler og tvister

Corporate

1Ejeraftaler
2Overdragelsesaftaler
3Investeringsaftaler
4Valg af selskabsform
5Fusioner, spaltning, kapitalforhold