LAW FIRM

Lawyers within the field

Claus Abildstrøm

+45 40 11 91 21

Philip Nyholm

+45 20 11 89 10

Mikkel Leth Petersen

+45 51 92 90 09

Lasse Deenhardt

+45 26 24 56 26

We act as collaborative partner and we provide advice to Danish and international clients in connection with

1Sale and purchase of companies and activities
2Sale and purchase of properties/property companies
3Advice in connection with stock exchange matters, issue of shares and drafting of prospectus
4Advice in relation to private equity
5Processes of restructuring and corporate succession
The advice we provide to our clients will always be focused on planning and optimizing the transaction and the process from beginning to end and will also include the due diligence process and drafting of all required documentation, in order to ensure the optimum agreement is achieved for our clients. In connection with M&A processes, both parties need legal advice with commercial understanding, as well as assistance in connection with project management and planning of the process.

Over the years, we have built a reputation of being innovative and professional M&A advisers to a variety of clients, from multinational and listed companies over small and medium-sized Danish companies to private individuals.

We are not only lawyers. We are also trusted business advisers, who assist our clients in closing and handling complex transactions.
You can follow the footsteps of others or you can leave your own footprints when you enter new territories as the first. At DANDERS & MORE, we constantly seek new ways of business together with our clients, and adapt our legal skills to match the commercial targets of each individual client.

Lawyers within the field

Claus Abildstrøm

+45 40 11 91 21

Philip Nyholm

+45 20 11 89 10

Mikkel Leth Petersen

+45 51 92 90 09

Vi fungerer som sparringspartner, og vi rådgiver både danske og udenlandske klienter i forbindelse med

1 Køb og salg af virksomheder samt aktiviteter
2 Køb og salg af ejendomme/ejendomsselskaber
3 Rådgivning i forbindelse med børsforhold
4 Rådgivning i forbindelse med kapitalfremskaffelse
5 Restruktureringer og generationsskifter

Rådgivningen har altid som fokus at tilrettelægge og optimere transaktionen og processen fra start til slut og omfatter tillige due diligence og udarbejdelse af den nødvendige dokumentation for at sikre den optimale aftale for vores klienter. Parterne i en virksomhedsoverdragelse har brug for juridisk rådgivning med kommerciel forståelse og bistand til projektledelse og planlægning af processen.

Vi har over tid oparbejdet et ry som en innovativ og professionel M&A rådgiver hos en meget bred vifte af klienter, fra multinationale og børsnoterede selskaber over mindre og mellemstore danske virksomheder til enkeltpersoner.

Vi er ikke kun advokater, men også betroede forretningsrådgivere, som bistår klienterne med at lukke aftaler og håndtere komplekse transaktioner.

Man kan følge i andres fodspor, eller man kan træde sine egne og gå først ind i nye territorier. Hos Danders & More søger vi konstant nye forretningsveje i samarbejde med vores klienter – og tilpasser vores juridiske færdigheder til klientens forretningsmål.