Advokater inden for feltet

Sandra Bagger

+45 60 11 74 04

Lasse Deenhardt

+45 26 24 56 26

Danders & More har mangeårig
erfaring med håndtering af
retssager & tvister ved domstole, voldgift og mægling.

Vi vil sikre, at alle klienter føler sig trygge og fuldt informeret om de forskellige skridt, der tages. Klientens deltagelse i oplysning af sagen og fremskaffelse af faktum og bevismidler er afgørende, hvorfor vi gør meget ud af dialogen herom. Vi er vant til at navigere i tvistprocessen og håndtere eventuelle udfordringer, som opstår undervejs. Den værdi leverer vi dagligt, men den afgørende faktor er det personlige engagement for klientens sag gennem hele processen.

Advokater inden for feltet

Sandra Bagger

+45 60 11 74 04

Danders & More har mangeårig erfaring med håndtering af retssager & tvister ved domstole, voldgift og mægling.

Vi vil sikre, at alle klienter føler sig trygge og fuldt informeret om de forskellige skridt, der tages. Klientens deltagelse i oplysning af sagen og fremskaffelse af faktum og bevismidler er afgørende, hvorfor vi gør meget ud af dialogen herom. Vi er vant til at navigere i tvistprocessen og håndtere eventuelle udfordringer, som opstår undervejs. Den værdi leverer vi dagligt, men den afgørende faktor er det personlige engagement for klientens sag gennem hele processen.