Danders And More

Sandra Bagger

Advokat

Fast ejendom og Entreprise
Erhvervslejeret
Retssager og tvister
Ejendomstransaktioner

Sandra er specialiseret inden for fast ejendom og entrepriseret, hvor hun rådgiver parter i bygge- og anlægsbranchen, herunder ved indgåelse af entreprisekontrakter og rådgiveraftaler samt i forbindelse med håndtering af tvister.

Endvidere har Sandra bred erfaring med erhvervslejeretten, hvor hun rådgiver både udlejere og lejere i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter samt håndtering af lejeretlige forhold.

Herudover rådgiver Sandra om køb og salg af fast ejendom. Rådgivningen omfatter samtlige aspekter af transaktionsprocessen, herunder gennemførelse af juridisk due diligence samt udarbejdelse og forhandling af kontrakter m.m.

Sandra har proceserfaring ved domstolene og Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg samt syn og skønssager.

Beskikkelse og møderet:
Advokat 2019

Uddannelse:

Cand.jur., Københavns Universitet 2015

Sprog:
Engelsk